Browsing Category

Strategy

KỊCH BẢN SUY THOÁI DÂY CHUYỀN

Phong tỏa toàn diện kinh tế có thể dẫn đến suy thoái dây chuyền. Quốc gia nào sẽ thiệt hại hơn trong chuỗi cung ứng và hệ thống tài chính toàn cầu? Dịch COVID-19 phát tán mạnh nhất ở các nền kinh tế lớn nhất. Dịch bệnh lây lan khiến…

Influencer Marketing cần trưởng thành hơn

Trong báo cáo Dự đoán và Xu hướng Truyền thông 2020 của Kantar, “Influencer Marketing cần trưởng thành hơn” là 1 trong 12 xu hướng được nhắc đến. Bài viết thể hiện quan điểm của bà Jane Ostler, Trưởng bộ phận Truyền thông và…