Category - Strategy

Global Strategy

[Video] How to built future? ELON MUSK

Trong cuộc trò chuyện với chủ tịch Y Combinator, Elon chia sẽ về những điều mà ông nghĩ là sẽ quan trọng cho tương lai của nhân loại như AI, kết nối băng thông...

Strategy

The Future of Strategy

For the first time, we’re bringing you the Warc Asia Strategy Week in conjunction with our Warc Prize for Asian Strategy. It will be a week full of...