Lịch Khai Giảng Các Khóa Học Trường VietnamMarcom 2019

CSR IN DIGITAL AGE 2019

Kotler Business Program. Riding the waves of change... bringing Business and Marketing to the next level

vietnammarcom

ADFEST 2019

CEO & CMO SUMMIT VIETNAM 2019

Các Khóa học - Courses

Course

Event Manager

Kính thưa Qúy Doanh nghiệp & Các bạn Học viên thân mến! Khóa học Event Manager là chương trình...

Course

Sales Manager

Kính thưa Quý Doanh nghiệp và Các bạn Học Viên thân mến! Khóa học Sales Manager là chương trình đào...

Course

Marketing Manager

Kính thưa Qúy Doanh nghiệp & Các bạn Học viên thân mến, Khóa học Marketing Manager là chương...

Course

Digital Marketing

Quý Doanh nghiệp & Các bạn Học viên thân mến! Khóa học Digital Marketing (Chuyên Viên Tiếp Thị...

International Awards Group - New York Festivals

vietnammarcom

Các Dự án và Tri thức Cộng đồng - Knowledge & Community Projects

Nhà Truyền thông - Tiếp thị Trẻ. Young Marketers - Communicators - Brand Builders

vietnammarcom