Contact Us

Giới thiệu | About VietnamMarcom Academy – Since 2001

 • VietnamMarcom là tổ chức giáo dục, đào tạo các Chuyên viên, Chuyên gia, Nhà Tiếp thị, Quảng cáo, Bán hàng và Xây dựng Thương Hiệu – hướng đến sự phát triển bền vững và trách nhiệm xã hội. 
 • Các dự án tri thức, Thư viện chuyên khảo của VietnamMarcom:
  Tiếp Thị Nông Sản Việt | Tiếp Thị Điểm Đến VietnamMarcom.Asia | Trung Tâm Khảo Cứu Thương Hiệu | Marcom Books | Marcom Best | Marcom World | Csruniversal.Org | Kotler Business Program | Young Marketers Communicators | Nhan.Edu.Vn |
  Over the past 20 years VietnamMarcom Academy has trained more than 10,000 individuals in helping to supply the skilled manpower needs of Vietnam Communications and Marketing industries; in addition to the needs of many local Sales and Brand-Building organizations as well.We are here to inspire young marketers, marcom practitioners to access to a multitude of information resources intended to enhance creativity; expand knowledge within Vietnam Marketing Communications field; and with high hopes of realizing the ambitious vision of sharing our many Vietnam Brands with the world.

  Tel: 02854123275 – Hp: 0915793055
  Email: academy@vietnammarcom.edu.vn 
  Số 07, đường Mỹ Phú 2A, P.Tân Phú, Quận 7
  Khu đô thị Phú Mỹ Hưng  TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Chúc Anh Chị ngày vui!

X