Browsing Category

Marketing

CMO World Forum

Với chủ đề “Sự đột phá của Marketing trong thời đại số”, CMO World Forum là nơi trao đổi thảo luận của các diễn giả hàng đầu trong nhiều lĩnh vực về thực trạng marketing trong nước và thế giới hiện nay, cập nhật những xu hướng marketing dựa…

2016 AMA Annual Conference Recap

Oct. 11, 2016 Couldn't make it to the 2016 AMA Annual conference? No problem. We've distilled all the best insights, actionable advice and next practices in this comprehensive recap e-book. The AMA 2016 Annual Conference: Answers in…

The World Marketing Summit (WMS) 2016

WMS has a strong drive to improve the state of the world by engaging global and community leaders in marketing and business, research and academics, politics and society, women and gender, to ensure sustainable business growth of products…

Học làm Giám đốc Thương Hiệu – Brand Manager

Thương hiệu là tài sản quí giá nhất của doanh nghiệp, là biểu tượng sức mạnh kinh tế, văn hóa và là trụ cột trong việc tối ưu hóa lợi nhuận, lợi thế cạnh tranh trong chuỗi giá trị gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới…