Chúc anh chị tuần mới mạnh khỏe và binh an. Mời anh chị xem nghiên cứu, báo cáo…

Chúc anh chị tuần mới mạnh khỏe và binh an.💐🌷🌹
Mời anh chị xem nghiên cứu, báo cáo hay 247 slides về
Digital 2020 Global Overview Report.
Nguồn: We Are Social, Hootsuite, Simon Kemp
https://bit.ly/37Nt2dXSource

Chúc anh chị vui học, khoẻ. Cùng Kiến tạo cho hôm nay và mai hậu!

X
>