Cảm ơn cuộc đời và Đạo nghiệp đã cho chúng ta những phút giây thật ý nghĩa, hạnh…

Cảm ơn cuộc đời và Đạo nghiệp đã cho chúng ta những phút giây thật ý nghĩa, hạnh nguyện…
❤️Chúc Thầy Cô và các anh chị mạnh khỏe, kiên cường vượt CoVi!Source

Chúc Anh Chị ngày vui!

X