COVID-19 tấn công mạnh mẽ ngành du lịch của các nền kinh tế lớn

Ở các nền kinh tế lớn như Mexico, Tây Ban Nha, COVID-19 tấn công ngành du lịch đồng nghĩa với hơn 14% GDP bị đe doạ.

Chúc Anh Chị ngày vui!

X