Chương trình đào tạo Giám đốc kinh doanh, bán hàng K58, khai giảng ngày 4/03/2020

Thuật Quản Trị Bán Hàng dành cho Sales Manger - VietnamMarcom Academy

Khóa học Sales Manager là chương trình đào tạo, phát triển các giám đốc kinh doanh, bán hàng chuyên nghiệp. Khóa học sẽ giúp cho người học trang bị:

– Tầm nhìn và tư duy chiến lược về kinh doanh, thương mại và quản trị bán hàng hiện đại.

– Phương pháp tổ chức và quản lý hiệu quả hệ thống nhà phân phối và các nhà bán lẻ. – Xây dựng các chính sách khuyến khích, bán hàng hiệu quả cho các kênh.

– Trang bị các công cụ và kỹ năng xây dựng kế họach bán hàng dựa trên những phân tích, đánh giá và dự báo nhu cầu thị trường.

– Trau dồi khả năng tổ chức, tuyển dụng, huấn luyện đào tạo và nâng cấp lực lượng bán hàng.

Mời và Anh chị xem cảm nhận và lưu bút của các anh chị học viên của trường VietnamMarcom

Chương trình được thực hiện nhờ sự liên kết tổ chức giữa VietnamMarcom và Trường Đại Học Kinh Tế TP. HCM, Khoa Kinh doanh Quốc tế – Marketing cùng sự tư vấn, giảng dạy và hỗ trợ thông tin của các chuyên gia, tổ chức tư vấn, tiếp thị, quảng cáo, bán hàng chuyên nghiệp.

Thông tin khai giảng khóa 58:

Ngày học : 4/03/2020 Tối 3,5,7

Học phí: 11.000.000

Thông tin chi tiết : Chương Trình Đào Tạo Giám đốc Kinh doanh

Chính sách khuyến học đóng phí trước 7 ngày khai giảng:

 

Chúc Anh Chị ngày vui!

X