Browsing Category

Innovation

Nền kinh tế kỹ thuật số 200 tỉ USD của ASEAN

Khu vực Đông Nam Á có thể có một nền kinh tế Internet trị giá 200 tỉ USD vào năm 2025. Trong xu hướng này, nền kinh tế Internet của Việt Nam đã tăng từ 3,3 đến 5,7 tỉ USD. ASEAN và nền kinh tế số 200 tỉ USD Trong nửa thế kỷ qua,…

Chúc Anh Chị ngày vui!

X