Browsing Category

Digital

5 xu hướng công nghệ 2018

Không hẹn mà gặp, nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu đã chỉ ra 5 xu hướng công nghệ sẽ quyết định diện mạo của thế giới năm 2018. Khó có thể biết trước tương lai, nhưng căn cứ vào những gì đã và đang diễn ra, việc đoán định các xu hướng công…

Vietnam Digital Landscape 2017

https://www.vietnammarcom.asia/wp-content/uploads/2017/03/vietnamdigitallandscape2016-170221041446.pdf The digital landscape across Viet Nam continues to grow and mature showing no signs of slowing. The following statistics…