Phim ngắn Khi Tôi Là Tôi – POND’S

https://www.youtube.com/watch?v=kFXcxszZyNg

Chúc anh chị vui học, khoẻ. Cùng Kiến tạo cho hôm nay và mai hậu!

X
>