VMA Ra Mắt Ấn Phẩm CMO Review 2020 Chủ Đề Xây Dựng Thương Hiệu Quốc Gia

Hội Marketing Việt Nam - Vietnam Marketing Association

Thưa Quý Doanh nghiệp, chuyên gia và nhà nghiên cứu,

Xây dựng thương hiệu quốc gia là quá trình xây dựng và bảo vệ danh tiếng một quốc gia, dân tộc và nền tảng giá trị theo lịch sử của Quốc gia đó. Ban đầu ý niệm về xây dựng thương hiệu một quốc gia nhằm thu hút du lịch, kêu gọi đầu tư nước ngoài và thúc đẩy xuất khẩu. Ngày nay, quan niệm về xây dựng thương hiệu quốc gia hướng đến thu hút tài năng/nhân tài, thúc đẩy sáng tạo và hợp tác phát triển (liên minh kinh tế chính trị). Theo đó, việc bàn về xây dựng thương hiệu quốc gia không còn nằm trong khuôn khổ chính trị, mà nó hướng đến kiến tạo những giá trị toàn cầu và hình thành nên những giá trị xã hội.

Nhận thức được tầm quan trọng về vấn đề này, CMO REVIEW 2020 – Vietnam Marketing Association sẽ thảo luận vấn đề này trong 3 số liên tiếp, cụ thể: năm 2020 sẽ gợi lên một số tình huống về xây dựng thương hiệu các thành phố và nhìn nhận về vấn đề này từ những bài học thực tiễn. Năm 2021, CMO Review sẽ bàn về chủ đề “từ thương hiệu công ty-đến thương hiệu quốc gia”, nội dung giới thiệu sự cần thiết xây dựng thương hiệu “những con sếu đầu đàn” là các tập đoàn. Năm 2022 sẽ bàn về “thương hiệu cá nhân/tài năng – thương hiệu quốc gia”, chủ yếu muốn nhấn mạnh một thương hiệu quốc gia hùng mạnh là trung tâm được xây dựng bởi những tài năng và ngược lại một thương hiệu quốc gia cũng “sản sinh” ra những thương hiệu cá nhân tài năng.

Nhận thấy tầm quan trọng của vấn đề thương hiệu quốc gia, xen kẻ với các báo cáo hàng năm là ‘thảo luận bàn tròn chuyên gia” nhằm làm tăng tư liệu, ý tưởng và những giải pháp cho một thương hiệu Việt hùng mạnh.

Ban biên tập rất mong nhận được đóng góp, những chia sẻ và các gợi ý cho CMO Review ngày càng phục vụ thiết thực cho cộng đồng Marketer và những nhà doanh chủ có tầm nhìn về một quốc gia hùng mạnh-thịnh vượng.

Trân trọng

Huỳnh Phước Nghĩa
Chief of Editor, Phó chủ tịch kiêm tổng thư ký VMA.

Margroup: thành viên Ban biên tập

VietnamMarcom: hỗ trợ thiết kế sáng tạo

Click để xem tải tài liệu

Chúc Anh Chị ngày vui!

X