Sự nghiệp giáo dục quyết định tương lai dân tộc

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam chia sẻ như vậy tại Hội nghị Diễn đàn hợp tác (ASEM) về “Giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực vì phát triển bền vững”.

Hội nghị diễn ra ngày 30/3 tại Thành phố Huế. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng nhấn mạnh vị trí, vai trò quan trọng của giáo dục, đào tạo, “dân tộc nào cũng coi sự học, sự nghiệp giáo dục là rất quan trọng và là quyết định cho tương lai của dân tộc mình, đất nước mình”.

Điều này càng trở nên quan trọng, bức thiết khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra với tốc độ nhanh hơn nhiều so với những cuộc cách mạng trước đây.

Trong bối cảnh đó, giáo dục, đào tạo sẽ phải tiếp tục sứ mạng khai mở trí tuệ, bồi dưỡng nhân văn để phát triển con người toàn diện về đức-trí-thể-mỹ; để mỗi người, mọi người (đặc biệt là những người nằm trong nhóm yếu thế) đều bình đẳng về cơ hội, được tiếp cận, được học tập suốt đời. Học để biết, để làm, để tồn tại, để chung sống.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại Hội nghị Diễn đàn hợp tác (ASEM) về “Giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực vì phát triển bền vững”. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng cho rằng hơn lúc nào hết, giáo dục, đào tạo cần khơi dậy niềm hứng khởi để học sinh, sinh viên, các thầy cô giáo cùng tất cả mọi người đều đam mê học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, tiếp thu, làm chủ tri thức, sáng tạo công nghệ mới, để lập thân, lập nghiệp, để cống hiến…

Cùng với đó là đòi hỏi phải xây dựng một thế hệ công dân toàn cầu có trình độ, ý thức trách nhiệm với cộng đồng, dân tộc, đất nước, với cả những vấn đề toàn cầu, với tương lai của văn minh nhân loại, của một thế giới ngày càng gắn kết và tùy thuộc lẫn nhau trước những thách thức gay gắt như khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia, biến đổi khí hậu, dịch bệnh mới…

Nhắc lại sự giao lưu mật thiết giữa châu Á và châu Âu, phương Đông và phương Tây trong suốt nhiều nghìn năm, Phó Thủ tướng đánh giá trong hai thập kỷ phát triển, ASEM đã đóng vai trò quan trọng kết nối các quốc gia, các doanh nghiệp và người dân ở hai châu lục Á, Âu vì hòa bình, hợp tác, phát triển bền vững, trong đó có các hoạt động thúc đẩy giáo dục và xây dựng nguồn nhân lực.

Đặc biệt, tại Hội nghị cấp cao ASEM 11 năm 2016, các nhà lãnh đạo ASEM đã cam kết tăng cường hợp tác để thúc đẩy giáo dục, đầu tư vào phát triển nguồn nhân lực, tăng cường kỹ năng cho lực lượng lao động, nhất là thanh niên để khởi nghiệp và bảo đảm việc làm ổn định.

Cam kết rất chiến lược này không chỉ bảo đảm cho tương lai hợp tác ASEM ngày càng bền vững, hiệu quả; để các thành viên nắm bắt được thời cơ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà còn là đóng góp của ASEM cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy thực hiện các mục tiêu của chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững.

Những nỗ lực và kết quả hợp tác ấy cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn, được nhân rộng hơn để đáp ứng yêu cầu phát triển khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra, khi thế giới ngày càng phẳng hơn, nhỏ hơn với nhiều thời cơ và cả những thách thức gay gắt hơn.

Phó Thủ tướng mong muốn hội nghị tập trung thảo luận để đưa ra được nhận thức chung về tư duy, cách tiếp cận tổng thể, liên ngành về đổi mới giáo dục, đào tạo để thích ứng và tận dụng cơ hội của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đồng thời vẫn đảm bảo tính bao trùm, công bằng, bình đẳng với nhóm yếu thế.

Sau phiên khai mạc, hội nghị sẽ có 4 phiên họp toàn thể thảo luận về các chủ đề: Vai trò của giáo dục và nguồn lực trong thế kỷ 21 vì mục tiêu phát triển bền vững; Cơ hội, thách thức và vai trò của các bên liên quan; Thực tiễn và bài học kinh nghiệm tại châu Á và châu Âu; Từ tầm nhìn đến hành động: Tăng cường hợp tác Á-Âu trong lĩnh vực giáo dục sáng tạo và xây dựng nguồn nhân lực vì phát triển bền vững.

Ngọc Quang

Chúc Anh Chị ngày vui!

X