Apple tiếp tục là thương hiệu giá trị nhất thế giới

Forbes đã bình chọn và công bố top 20 thương hiệu có giá trị nhất thế giới năm 2018. Apple tiếp tục đứng đầu danh sách trong liên tiếp 8 năm bình chọn của tạp chí này.

1. Apple

Apple

 • Giá trị thương hiệu: 182,8 tỷ USD (tăng 8%)

2. Google

Google

 • Giá trị thương hiệu: 132,1 tỷ USD (tăng 30%)

3. Microsoft

Microsoft

 • Giá trị thương hiệu: 104,9 tỷ USD (tăng 21%)

4. Facebook

Facebook

 • Giá trị thương hiệu: 94,8 tỷ USD (tăng 29%)

5. Amazon

Amazon

 • Giá trị thương hiệu: 70,9 tỷ USD (tăng 31%)

6. Coca-Cola

Coca-Cola

 • Giá trị thương hiệu: 57,3 tỷ USD (tăng 2%)

7. Samsung

Samsung

 • Giá trị thương hiệu: 47,6 tỷ USD (tăng 25%)

8. Disney

Disney

 • Giá trị thương hiệu: 47,5 tỷ USD (tăng 8%)

9. Toyota

Toyota

 • Giá trị thương hiệu: 44,7 tỷ USD (tăng 9%)

10. AT&T

AT&T

 • Giá trị thương hiệu: 41,9 tỷ USD (tăng 14%)

11. McDonald’s

McDonald’s

 • Giá trị thương hiệu: 41,4 tỷ USD (tăng 38%)

12. General Electric

General Electric

 • Giá trị thương hiệu: 37,2 tỷ USD (giảm 2%)

13. Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

 • Giá trị thương hiệu: 34,4 tỷ USD (tăng 18%)

14. Intel

Intel

 • Giá trị thương hiệu: 34,1 tỷ USD (tăng 9%)

15. Louis Vuitton

Louis Vuitton

 • Giá trị thương hiệu: 33,6 tỷ USD (tăng 17%)

16. Cisco

Cisco

 • Giá trị thương hiệu: 32,4 tỷ USD (tăng 5%)

17. IBM

IBM

 • Giá trị thương hiệu: 32,1 tỷ USD (giảm 4%)

18. Nike

Nike

 • Giá trị thương hiệu: 32 tỷ USD (tăng 8%)

19. Verizon

Verizon

 • Giá trị thương hiệu: 31,4 tỷ USD (tăng 9%)

20. BMW

BMW

 • Giá trị thương hiệu: 31,4 tỷ USD (tăng 9%)

Nguyễn Duy / Forbes

* Nguồn: Zing News

Chúc Anh Chị ngày vui!

X