[Video] How to built future? ELON MUSK

Trong cuộc trò chuyện với chủ tịch Y Combinator, Elon chia sẽ về những điều mà ông nghĩ là sẽ quan trọng cho tương lai của nhân loại như AI, kết nối băng thông rộng cho não người, năng lượng bên vững.  Bên cạnh đó ông cũng chia sẻ về Open AI một dự án trí tuệ nhân tạo phi lợi nhuận mà ông tham gia. Ngoài ra Elon Musk còn nói cách ông phân bổ thời gian cho SpaceX, Tesla.

Theo Y Combinato