Brand Manager

brand-manager_xay-dung-thm-1

Kính thưa Quý Doanh nghiệp & Các bạn Học viên thân mến!

Thương hiệu là tài sản quí giá nhất, là biểu tượng sức mạnh kinh tế, văn hóa của của doanh nghiệp, là trụ cột trong việc tối ưu hóa lợi nhuận, lợi thế cạnh tranh trong chuỗi giá trị gia tăng, đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế thế giới sâu rộng của WTO, AEC, TPP và hơn 50 khu vực FTA khác.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO VÀ LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC BRAND MANAGER – XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU MẠNH

  • Trang bị, giúp học viên có được môt nền tảng kiến thức vững vàng, hệ thống để xây dựng và quản trị thương hiệu một cách hiệu quả.
  • Nắm vững và thực chứng những khái niệm, nền tảng quan trọng nhất của thương hiệu như : Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị, những mô hình kinh doanh, xây dựng thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam và thế giới;
  • Những vấn đề về quản trị, hợp phối giữa định vị, nhận diện, tính cách, tài sản thương hiệu, brand Portfolio và kiến trúc thương hiệu, cùng khả năng sáng tạo ra các giá trị mới cho nhãn hàng;
  • Khả năng làm việc nhóm, đồng hành triển khai các chiến lược và kế hoạch xây dựng, phát triển thương hiệu hiệu quả. Hiểu và thực thi được các chiến dịch truyền thông, tiếp thị thương hiệu trong thế giới số. 

Chúc các bạn thành công và gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp qua khoá học, phấn đấu, rèn luyện trở thành những Nhà quản trị, Xây dựng thương hiệu chuyên nghiệp – tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển.

Các dự án hỗ trợ cho khóa học Brand Manager: 

Trung Tâm Khảo Cứu Thương HiệuCSR.Org.vn,  Marcom WorldMarcom BooksMarcom BestMô hình Kinh doanh và Tiếp thị bền vững cho SME Việt Nam.  Các đối tác, sự kiện VietnamMacom đã đồng hành, đại diện: Global Brand Forum, World Brand Congress, Asean Marketing Summit, LEAD: Loyalty-Experience-Analytic- Digital – Professional Brand Communications, Brand Equity Management, Digital Branding, CMO World Forum. 
Chương trình được triển khai 14 năm, với 43 khóa học thành công và liên tục được cập nhật mới.

Mời Anh/Chị xem Thông tin chi tiết về khóa học trên VietnamMarcom Academy