Category - Strategy

Global Strategy

[Video] How to built future? ELON MUSK

Trong cuộc trò chuyện với chủ tịch Y Combinator, Elon chia sẽ về những điều mà ông nghĩ là sẽ quan trọng cho tương lai của nhân loại như AI, kết nối băng thông...