Kotler Business Program. Riding the waves of change... bringing Business and Marketing to the next level

vietnammarcom

Các Khóa học - Courses

Course

Marketing Manager

Kính thưa Qúy Doanh nghiệp & Các bạn Học viên thân mến, Khóa học Marketing Manager là chương...

Course

Brand Manager

Kính thưa Quý Doanh nghiệp & Các bạn Học viên thân mến! Thương hiệu là tài sản quí giá...

MMA FORUM VIETNAM 2017

Các Dự án và Tri thức Cộng đồng - Knowledge & Community Projects

vietnammarcom

VietnamMarcom triển khai Chương trình của GS Philip Kotler tại Việt Nam - Kotler Business Program

Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar
Flickr Album Gallery Pro Powered By: Weblizar
vietnammarcom